Постановки в театър

Константин Величков

Палитра от разнообразни и интересни сюжети, за деца и възрастни.

Как се търси нов съпруг?

С любовта шега не бива

Актуална програма

Какво предлагме в момента?

"С ЛЮБОВТА ШЕГА НЕ БИВА"

постановка ПЕТЪР ДЕНЧЕВ
08.02.2019 г. /петък/ от 19:00 часа на ГОЛЯМАТА СЦЕНА

"ДЖАК И БОБЕНОТО СТЪБЛО"

режисьор ДАНИЕЛА ХРИСТОВА
23.02.2019 г. /събота/ от 11:00 часа на КАМЕРНА СЦЕНА

"МЛАКИЯ МУК"

режисьор ЛЕОНАРД КАПОН
09.02.2019 г. /събота/ от 11:00 часа на КАМЕРНА СЦЕНА

"ВЕЛИКДЕНСКО ВИНО"

постановка КОНСТАНТИН ИЛИЕВ
19.02.2019 г. /вторник/ от 19:00 часа на КАМЕРНА СЦЕНА
0
ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО
0
ПОСТАНОВКИ ГОИДШНО
0
НОМИНАЦИИ И НАГРАДИ

ДТК "К. Величков"

Игрален афиш