Постановки в театър

Константин Величков

Палитра от разнообразни и интересни сюжети, за деца и възрастни.

Албена

Сватбата на дребния буржоа

Красавицата и Звярът

Дон Жуан се връща от война

Актуална програма

Какво предлагме в момента?

0
ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО
0
ПОСТАНОВКИ ГОДИШНО
0
НОМИНАЦИИ И НАГРАДИ

ДТК "К. Величков"

Игрален афиш