АДМИНИСТРАЦИЯ

Директор

Име

Григор Антонов

Тел. номер:

Зам. директор

Име

Иван Карев

Тел. номер:

Главен счетоводител

Име

Йорданка Илиева

Тел. номер

Арт. секретар

Име

Екатерина Стефанова

Тел. номер:

Моб. номер:

Маркетинг и продажби

Име

Владислава Кримиджова

Моб. номер:

Технически сътрудник

Моб. номер: