АДМИНИСТРАЦИЯ

Директор

Име

Григор Антонов

Тел. номер:

Имейл

Връзки с обществеността

Име

Ваня Иванова

Тел. номер

Имейл

Арт. секретар

Име

Владислава Кримиджова

Тел. номер:

Моб. номер:

Имейл

Маркетинг и продажби

Име

Владислава Кримиджова

Моб. номер:

Имейл

Технически сътрудник

Длъжностно лице по защита на личните данни

Име

Весела Тошева

Моб. номер:

Имейл