АДМИНИСТРАЦИЯ

Директор

Име

Григор Антонов

Тел. номер:

Тел. номер:

Главен счетоводител

Име

Йорданка Илиева

Тел. номер

Арт. секретар

Име

Владислава Кримиджова

Тел. номер:

Моб. номер:

Маркетинг и продажби

Име

Владислава Кримиджова

Моб. номер:

Технически сътрудник

Моб. номер: