ПРОГРАМА

МЕСЕЦ АПРИЛ - 2023 г.
ДЕТСКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

"ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА"

режисьор : МАРИЕТА АНГЕЛОВА-МАРИОНЕТА

"КОСЕ БОСЕ"

режисьор ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ

"ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА"

режисьор : МАРИЕТА АНГЕЛОВА-МАРИОНЕТА

"ПИТЪР ПАН - ПРЕМИЕРА"

режисьор: ВЛАДИСЛАВА ДЖАМБАЗОВА

"ПИТЪР ПАН"

режисьор: ВЛАДИСЛАВА ДЖАМБАЗОВА

"КРАСАВИЦАТА И ЗВЯРЪТ"

режисьор ЛЮБОМИР КОЛАКСЪЗОВ

"ПИТЪР ПАН"

режисьор: ВЛАДИСЛАВА ДЖАМБАЗОВА

"ДЯДО ВАДИ РЯПА"

режисьор МАРИЕТА АНГЕЛОВА

"ПАТ - ПАТ"

режисьор ВЛАДИСЛАВА ДЖАМБАЗОВА

"РИБАРЯТ И ЗЛАТНАТА РИБКА"

режисьор ВЛАДИСЛАВА ДЖАМБАЗОВА

"ПАТ - ПАТ"

режисьор ВЛАДИСЛАВА ДЖАМБАЗОВА

"ПИТЪР ПАН"

режисьор: ВЛАДИСЛАВА ДЖАМБАЗОВА

"РИБАРЯТ И ЗЛАТНАТА РИБКА"

режисьор ВЛАДИСЛАВА ДЖАМБАЗОВА

"КРАСАВИЦАТА И ЗВЯРЪТ"

режисьор ЛЮБОМИР КОЛАКСЪЗОВ

"ПИТЪР ПАН"

режисьор: ВЛАДИСЛАВА ДЖАМБАЗОВА

"МАЛКИЯТ МУК"

режисьор ЛЕОНАРД КАПОН