ПРОГРАМА

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ- 2021 г.
ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

"БАЩА МИ СЕ КАЗВА МАРИЯ"

режисьор АСЕН БЛАТЕЧКИ

ПРОГРАМА

МЕСЕЦ МАРТ- 2021 г.
ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

"ЖЕНСКА ЛОГИКА"

режисьор ВЛАДО ПЕТКОВ

"ДОН КИХОТ"

режисьор МАРГАРИТА МЛАДЕНОВА