ПРОГРАМА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ - 2020 г.
ДЕТСКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

"ЧАСЪТ НА ПЕПЕЛЯШКА"

режисьор ДАНИЕЛА ХРИСТОВА

"МАЛКИЯТ МУК"

режисьор ЛЕОНАРД КАПОН

"БАБИНА ПРИКАЗКА"

режисьор ЯНКО МИТЕВ

"ТРИТЕ ПРАСЕНЦА"

режисьор МАРИЕТА АНГЕЛОВА

ПРОГРАМА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ - 2020 г.
ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

"КАК СЕ ТЪРСИ НОВ СЪПРУГ"

режисьор: АЛЕКСАНДЪР ИЛИНДЕНОВ

"АЛБЕНА"

от ЙОРДАН ЙОВКОВ, режисьор ГРИГОР АНТОНОВ

"СЪЕДИНЕНИЕТО НА ДВЕТЕ КОРЕИ"

режисьор ГАРО АШИКЯН

"ДОН КИХОТ" - ПРЕМИЕРА

режисьор МАРГАРИТА МЛАДЕНОВА