Косе Босе

АВТОР

Рада Москова

РЕЖИСЬОР

Злати Златев

ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО:

От хитрия Лисан само опашката ще остане. А Косето ще разбере колко страшни са лисиците и какво общо имат с птиците. Ще научи Косето, че в Живота е така: има птици, но има и Лисици.

Площад „Константин Величков“ №1,
Пазарджик, България