Image

ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР

"Константин Величков"

Театър “Константин Величков” е държавен театър,  второстепенен разпоредител с бюджетни кредити в Министерството на културата.Осъществява своята дейност в сграда – общинска собственост, построена през 1969 г., намираща се в центъра на град Пазарджик с адрес: площад “Константин Величков” №1. Разполага с голяма зала с 470 места и камерна зала със 100 места.Театърът получава ежегодна субсидия от община Пазарджик за подпомагане на неговата работа.

МИСИЯ

Ние сме репертоарен театър с постоянна трупа от драматични и куклени актьори. Работим в един от средно големите областни градове на България (80 000 жители). Стремежът ни е ходенето на театър да стане не само привичка, но и необходимост за зрителите ни. Репертоарът ни включва заглавия от световната класика, от класическото българско литературно наследство, от съвременната чуждестранна и българска драматургия. Стремим се спектаклите ни да съчетават дълбоко смисленото със забавното, да избягваме крайностите както на примитивно-лековатото, така и на скучната дидактика. Освен на собствените си сцени играем представления в по-големи градове като София и Пловдив,  и в по-малки селища в Пазарджишка област и страната. Местоживеенето на по-голямата част от трупата е извън седалището на театъра (главно В София и Пловдив). Това налага много чести пътувания. Смятаме, че този свързан  с битови неудобства начин на живот и работа дава възможност да бъдем по-наблюдателни и чувствителни към проблемите на обществената действителност в страната ни.

СЦЕНИ

Театър "Константин Величко" разполага с две сцени - голяма и камерна.

ГОЛЯМА СЦЕНА

Залата разполага с 470 места, сцената има следните размери: Височина,която се регулира до 8 метра,ширина - 10,45 метра , дълбочина - 17 метра, аванс сцена - 5 метра.
Image
Image
Image
Image
Image

КАМЕРНА СЦЕНА

Залата разполага със 100 места.