Image

ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР

"Константин Величков"

Театър “Константин Величков” е държавен театър,  второстепенен разпоредител с бюджетни кредити в Министерството на културата.Осъществява своята дейност в сграда – общинска собственост, построена през 1969 г., намираща се в центъра на град Пазарджик с адрес: площад “Константин Величков” №1. Разполага с голяма зала с 470 места и камерна зала със 100 места.Театърът получава ежегодна субсидия от община Пазарджик за подпомагане на неговата работа.

МИСИЯ

За начало на театралното дело в Пазарджик се смята 1870 г. с осъществяването на първото представление „Многострадална Геновева” в читалище „Виделина”, което се помещава в една от стаите на класното училище. Инициатори са Петър Бонев, Кочо Честименски и Константин Величков. К. Величков поставя пиесите „Иванко” от В. Друмев и „Разбойници” от Ф. Шилер.

СЦЕНИ

Театър "Константин Величко" разполага с две сцени - голяма и камерна.

ГОЛЯМА СЦЕНА

Залата разполага с 470 места, сцената има следните размери: Височина,която се регулира до 8 метра,ширина - 10,45 метра , дълбочина - 17 метра, аванс сцена - 5 метра.
Image
Image
Image
Image
Image

КАМЕРНА СЦЕНА

Залата разполага със 100 места.