ПРОГРАМА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ- 2021 г.
ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

„МИСЛОПРЕСТЪПЛЕНИЕ. 1984“- ПРЕМИЕРА

режисьор: ДЕСИСЛАВА ШПАТОВА

"КАК СЕ ТЪРСИ НОВ СЪПРУГ"

режисьор: АЛЕКСАНДЪР ИЛИНДЕНОВ

ПРОГРАМА

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ- 2021 г.
ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

„МИСЛОПРЕСТЪПЛЕНИЕ. 1984“

режисьор: ДЕСИСЛАВА ШПАТОВА

"СЪЕДИНЕНИЕТО НА ДВЕТЕ КОРЕИ"

режисьор ГАРО АШИКЯН

"АЛБЕНА"

от ЙОРДАН ЙОВКОВ, режисьор ГРИГОР АНТОНОВ

"ГОЛЕМАНОВ"

режисьор: ОРЛИН ДЯКОВ

"СВАТБАТА НА ДРЕБНИЯ БУРЖОА"

режисьор: ГАРО АШИКЯН