ПРОГРАМА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ - 2022 г.
ДЕТСКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

"КРАСАВИЦАТА И ЗВЯРЪТ"

режисьор ЛЮБОМИР КОЛАКСЪЗОВ

"ДЯДО ВАДИ РЯПА"

режисьор МАРИЕТА АНГЕЛОВА

"ТРИТЕ ПРАСЕНЦА"

режисьор МАРИЕТА АНГЕЛОВА

"РИБАРЯТ И ЗЛАТНАТА РИБКА"

режисьор ВЛАДИСЛАВА ДЖАМБАЗОВА

"ТРИТЕ ПРАСЕНЦА"

режисьор МАРИЕТА АНГЕЛОВА

"КОСЕ БОСЕ"

режисьор ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ

"МАЛКИЯТ МУК"

режисьор ЛЕОНАРД КАПОН

"КРАСАВИЦАТА И ЗВЯРЪТ"

режисьор ЛЮБОМИР КОЛАКСЪЗОВ

"ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА"

режисьор : МАРИЕТА АНГЕЛОВА-МАРИОНЕТА

"ВЪЛШЕБНОТО МАГАЗИНЧЕ"

режисьор ЛЕОНАРД КАПОН

"РИБАРЯТ И ЗЛАТНАТА РИБКА"

режисьор ВЛАДИСЛАВА ДЖАМБАЗОВА

"ТРИТЕ ПРАСЕНЦА"

режисьор МАРИЕТА АНГЕЛОВА

"ДЯДО ВАДИ РЯПА"

режисьор МАРИЕТА АНГЕЛОВА

ПРОГРАМА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ - 2022 г.
ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

„МИСЛОПРЕСТЪПЛЕНИЕ. 1984“

режисьор: ДЕСИСЛАВА ШПАТОВА

"КАК СЕ ТЪРСИ НОВ СЪПРУГ"

режисьор: АЛЕКСАНДЪР ИЛИНДЕНОВ