ЗА ВРЪЗКА С НАС

Билетна каса

Адрес

Площад „Константин Величков“ №1, Пазарджик, България

Работно време :

От Понеделник до Петък

Тел. номер:

От 10:00 до 13:00 и от 15:00 до 18:00 часа

Директор

Име

Григор Антонов

Тел. номер:

Имейл

Драматург

Име

Васил Балев

Тел. номер:

Имейл

Връзки с обществеността

Име

Ваня Иванова

Тел. номер

Имейл

Арт. секретар

Име

Владислава Кримиджова

Тел. номер:

Имейл

Маркетинг и продажби

Име

Владислава Кримиджова

Моб. номер:

Имейл